“Majoru sporta laukums”
Rīgas iela 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67730583
e-pasts: msl.slidotava@gmail.com